Zakład Surowców Wtórnych  Odzysk  istnieje od 1991 r.
Zajmujemy się skupem i sprzedażą surowców wtórnych tj. złomu stalowego i metali kolorowych, makulatury, folii opakowaniowej itp. oraz prowadzimy punkt przyjęć pojazdów do demontażu.


Aktualności CSR w ODZYSK  |  Misja, wizja, cele  |  Komunikacja  |  CSR w ODZYSK s.c.  |  Intranet CSR


CSR w ODZYSK s.c.

Strategia CSR w ZSW ODZYSK S.C. ma przysłużyć się następującym celom strategicznym (długookresowym):

  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich interesariuszy firmy
  • utrzymanie najlepszych i pozyskiwanie nowych, zaangażowanych w działania naszej firmy pracownic i pracowników oraz zapewnienie im atrakcyjnych warunków pracy
  • dialog i współpraca na partnerskich zasadach z interesariuszami firmy
  • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko na wszystkich etapach realizacji procesów w firmie.

Obecnie postawiliśmy przed sobą do realizacji następujące cele krótkookresowe, związane z wdrożeniem CSR:

  • stosowanie skodyfikowanej strategii CSR
  • nowoczesne inwestycje rzeczowe
  • stosowanie skodyfikowanego standardu serii AA1000
  • coroczne raportowanie w standardzie GRI