Zakład Surowców Wtórnych  Odzysk  istnieje od 1991 r.
Zajmujemy się skupem i sprzedażą surowców wtórnych tj. złomu stalowego i metali kolorowych, makulatury, folii opakowaniowej itp. oraz prowadzimy punkt przyjęć pojazdów do demontażu.


Aktualności CSR w ODZYSK  |  Misja, wizja, cele  |  Komunikacja  |  CSR w ODZYSK s.c.  |  Intranet CSR


Misja, wizja, cele

Nasza Misja:
Szanując środowisko naturalne i nasze otoczenie społeczne dążymy do najwyższej jakości usług poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników firmy, tak aby obok uczciwości i innowacyjnych rozwiązań stanowiły one główne powody wyboru naszej firmy jako partnera biznesowego.

Wizja Naszej Firmy:
Do 2020 roku osiągniemy pozycję lidera w sektorze mikroprzedsiębiorstw, zajmujących się obrotem surowców wtórnych, który będzie wyznaczał innowacyjne trendy dla całego regionu. Osiągniemy to poprzez ciągłe inwestycje w wartość kapitału ludzkiego, park maszynowy i rozwój współpracy z sektorem B R, opierając się na naszych regionalnych interesariuszach.